Konateľ mail:

Adresa prevádzky: Flámska 1, 036 01 Martin

 
Office mail: